Plan zagospodarowania terenu

Karty budynków

Budynek B1

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 315m²

Budynek B2

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 300m²

Budynek B3

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 300m²

Budynek B4

Powierzchnia budynku - 127,75m²

Powierzchnia działki - 180m²

Budynek B5

Powierzchnia budynku - 127,75m²

Powierzchnia działki - 180m²

Budynek B6

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 300m²

Budynek B7

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 300m²

Budynek B8

Powierzchnia budynku - 140,09m²

Powierzchnia działki - 300m²

Copyright ©  BBD